Welcome Back Victoria


welcome back victoria
since you've gone you know that no-one's really missed you
welcome back victoria
and now your friends watch over everything
that we-ee do
welcome back victoria
so the pendulum swings back
welcome back victoria
you went away, OK
we got a little slack
and once again you'll cover up
what you don't understand
don't close your eyes
you can't hide behind your hands
welcome back victoria
we'll be no threat when we're deaf, dumb and blind
welcome back victoria
clean books, clean screens, clean words,
dirty minds
i am a child of the sixties
and for that i must pay
you wag your finger all you like
i'll tell you something, it's my children
they'll have no choice but to say
welcome back victoria
i trust your piano legs are covered up again
welcome back victoria
double standards are you forte, now as then
welcome back victoria
we'll tip our tophats to those who walk the streets, and you know what i mean, now
welcome back victoria
on commercial street be careful who you meet, but you're alright, jack
welcome back, welcome back, yeah
welcome back, welcome back, eehee heeCaptcha
Liedje Jesus Jones Welcome Back Victoria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Welcome Back Victoriamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus Jones Welcome Back Victoria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Welcome Back Victoria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.