Standing Still


Cuttin' through the darkest night in my two headlights
Trying to keep it clear, but I'm losing it here to the twilight
There's a dead end to my left, there's a burning bush to my right
You aren't in sight, you aren't in sight

Do you want me, like I want you?
Or am I standing still, beneath the darkened sky?
Or am I standing still, with the scenery flying by?
Or am I standing still, out of the corner of my eye?
Was that you passing me by?

Mothers on the stoop, boys in souped-up coupes on this hot summer night
Between fight and flight is the blind man's sight and the choice that's right
I roll the window down, feel like I'm gonna drown in this strange town
Feel broken down, I feel broken down

Do you need me, like I need you?
Or am I standing still, beneath the darkened sky?
Or am I standing still, with the scenery flying by?
Or am I standing still, out of the corner of my eye?
Was that you passing me by?

Sweet sorrow is the call tomorrow
Sweet sorrow is the call tomorrow

Do you love me, like I love you?
Or am I standing still, beneath the darkened sky?
Or am I standing still, with the scenery flying by?
Or am I standing still, out of the corner of my eye?
Was that you passing me by?
Are you passing me by? (Passing me by)
Do you want me? (Passing me by)
Do you need me, like I need you too?
And do you want me, like I want you?
Are you passing me by?Captcha
Liedje Jewel Standing Still is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Standing Stillmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jewel Standing Still downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Standing Still in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.