Jolene


You could have your choice of men but I could never love again
He's the only one for me, Jolene
I had to have this talk with you, my happiness depends on you
And whatever you decide to do, Jolene

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
I'm begging of you, please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
Oh, Please don't take him just because you can

Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair
With ivory skin and eyes of emerald green
Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain
And I cannot compete with you, Jolene

He talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep
From crying when he calls your name, Jolene
And I can easily understand how you could easily take my man
But you don't know what he means to me, Jolene

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
I'm begging of you, please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
Oh, Please don't take him just because you can

You could have your choice of men but I could never love again
He's the only one for me, Jolene
I had to have this talk with you, my happiness depends on you
And whatever you decide to do, Jolene

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
I'm begging of you, please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
Please don't take him just because you can

Oh, Please don't take him just because you can
I'm begging of you, please don't take my manCaptcha
Liedje Jill Johnson Jolene is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jolenemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jill Johnson Jolene downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jolene in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.