Cuban Pete


Verse 1 (Male Solo)

They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat
When I play the maracas I go chick-chicky-boom, chick-chicky boom
Yessir, I'm Cuban Pete I'm the craze of my native street
When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky boom
The senoritas they sing and they swing with terampero-
It's very nice, so full of spice
And when they dance in they bring a happy ring that era keros-
Singin' a song, all the day long
So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete
And I'll teach you to chick-chicky-boom, chick-chicky-boom

Bridge (Female Solo)

He's really a modest guy, although he's the hottest guy
In Havana, in havana

Verse 2 (Male Solo)

Si, sinorita I know that you would like to chicky-boom-chick
It's very nice, so full of spice
I'll place my hand on your hip, and if you will just give me your hand
Then we shall try - just you and I I-yi-yi!
So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete
And I'll teach you chick-chicky-boom, chick-chicky-boom, chick-chicky-boom

Shake Your Booty, Daddy, Wow!
See ya!Captcha
Liedje Jim Carrey Cuban Pete is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cuban Petemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Carrey Cuban Pete downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cuban Pete in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.