Nobody Loves A Fat Girl


Traditional - Revised & Arranged by - Jim Croce
Nobody loves a fat girl
But oh how a fat girl can love
Nobody seems to want me
I'm just a truck upon the highway of love

I'm all alone inside of my form
When ev'ry ounce of me is dyin' to keep somebody warm
Nobody loves a fat girl
But oh how a fat girl can love

Nobody loves a fat girl
But oh how a fat girl can love
Nobody seems to want me
I'm just a truck upon the highway of love
The only game I can get the boys to play
Is to have them sit around and try to guess how much I weigh
Nobody loves a fat girl
But oh how a fat girl can love, pretty mama
Oh how a fat girl can loveCaptcha
Liedje Jim Croce Nobody Loves A Fat Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nobody Loves A Fat Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Croce Nobody Loves A Fat Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nobody Loves A Fat Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.