No Second Prize


Oh Yeah

I heard about a person who had a broken heart
With nothing to drive him on, no hope no spark no flame
He could'nt see at all tears they were blinding him
He kept it all inside, the guilt and all the pain
You know I say I tried to warn him
They had him backed up against the wall
I hope I'm not too late

No one can tell you exactly what you have gotta be
You've got to stand your ground and fight to save your life
It may be hard but ooh ooh it's the only way
Always remembering there ain't no second prize
There ain't no second prize

You know I say I tried to warn him
They had him backed up against the wall
Why can't I stand up and try to tell him
They've got me backed up against the wall
I hope I'm not too late

No one can tell you exactly what you have gotta be
You've got to stand your ground and fight to save your life
It may be hard but ooh ooh it's the only way
Always remembering there ain't no second prize
There ain't no second prize

Oh no there ain't no second prize
There ain't no second prize

Oh no there ain't no second prize
There's not gonna be no second prize

Oh no there ain't no second prize
Oh there's no second prize

Oh no there ain't no second prize
Never never never never gonna be

Oh no there ain't no second prizeCaptcha
Liedje Jimmy Barnes No Second Prize is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Second Prizemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Barnes No Second Prize downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Second Prize in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.