Big Cars


It's not a dream (not a dream), watch your lips move but can't hear
I can see (I can see) everything else is unclear
Camera's on (camera's on), fixed on one face and on tears
What a scene (what a scene), fly us in and you'll all cheer

If there's something wrong you just press Delete

Your family can sleep well tonight
We're a long, long way
'Til all the good names for your big cars will be used

I can't believe (can't believe) there's so much love that we all share
So lie to me (lie to me), all I know is I don't care

If there's something wrong you just press Delete
All the journalists say we'll have time to eat

Your family can sleep well tonight
We're a long, long way
'Til all the good names for your big cars will be used

Your family can sleep well tonight
We're a long, long way!
'Til all the good names for your big cars will be used

Your family can sleep well tonight
We're a long, long way!
'Til all the good names for your big cars will be used

(Your family can sleep well tonight)
Your family can sleep well tonight
We're a long, long way!
'Til all the good names for your big cars will be usedCaptcha
Liedje Jimmy Eat World Big Cars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Carsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Eat World Big Cars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Cars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.