By Your Side


Whatever we may do
Whatever we may fall
All I ask of you
Please love me too, like I love you

Always, always
By your side

We share the pain inside
Together we will try
To understand, why?
For those who die, so many friends
Goodbye

Always, always
By your side

If life is all we are
Then shine like every star
Nothing lasts forever
Time will make our history
As love will too

Always, always
By your sideCaptcha
Liedje Jimmy Somerville By Your Side is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied By Your Sidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville By Your Side downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje By Your Side in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.