Read My Lips


Here weare and standing our ground
And we won't be moved by what they say

So we'll shout (Shout!)
As loud as we can
And we'll shout (Shout!)
'till they hear our demands
Money is what we need, not complacency

Read my lips and they will tell you
Enough is enough is enough is enough
Finding cures is not the only solution
And it's not a case of sinner absolution

So we'll fight (Fight!)
For love and with pride
And we'll fight (Fight!)
Standing together for the
Right to live and die with dignity

Read my lips and they will tell you
Enough is enough is enough is enough
The power within
We can use it to win
So we'll shout (Shout!)
As loud as we can
And we'll fight (Fight!)
'till they meet our demands
Money is what we need, not complacency

Read my lips and they will tell you
Enough is enough is enough is enoughCaptcha
Liedje Jimmy Somerville Read My Lips is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Read My Lipsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville Read My Lips downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Read My Lips in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.