Songtekst van Jimmy Somerville: Something To Live For

Something To Live For


IT DOESN'T SEEM THAT LONG SINCE HOPE WAS OUT OF MIND AND I WAS JUST
SURVIVING FOR THE DAY
SUDDENLY A COMBINATION CAME MY WAY
GIVING ME THE STRENGTH FOR COME WHAT MAY

I'VE GOT SOMETHING TO LIVE FOR
GOT A REASON TO WANT MORE
AIN'T GOING DOWN
I INTEND TO HANG AROUND
I'VE GOT SOMETHING TO LIVE FOR
GOT A REASON TO WANT MORE
AIN'T GOING DOWN
I INTEND TO HANG AROUND

ALL THE DREAMS I THOUGHT THAT I COULD NEVER MAKE FEAR IS NOW A MILLION
MILES AWAY
THE CHOICE IS MINE & I'M ALIVE IN HEART & HEAD I SWALLOW MY PROTECTION
EVERYDAY

I'VE GOT SOMETHING TO LIVE FOR
GOT A REASON TO WANT MORE
AIN'T GOING DOWN
COS I INTEND TO HANG AROUND
I'VE GOT SOMETHING TO LIVE FOR
GOT A REASON TO WANT MORE
AIN'T GOING DOWN
I INTEND TO HANG AROUND
I'VE GOT SOMETHING TO LIVE FOR

I-I-I-I-I AIN'T GOING DOWN
COS I-I-I- INTEND TO HANG AROUND

I'VE GOT SOMETHING TO LIVE FOR
GOT A REASON TO WANT MORE
AIN'T GOING DOWN
I INTEND TO HANG AROUND
I'VE GOT SOMETHING TO LIVE FOR
GOT A REASON TO WANT MORE
AIN'T GOING DOWN
I INTEND TO HANG AROUNDCaptcha
Liedje Jimmy Somerville Something To Live For is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Something To Live Formits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville Something To Live For downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Something To Live For in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.