Songtekst van Jive Jones: Me, Myself And I From My Dear Jivey

Me, Myself And I From My Dear Jivey


"Me, myself, myself and I
Just me, myself and I
my self se se self self
I,I,I,I,I,I,I,I

Me, myself, myself and I
Just me, myself and I
Me, myself, myself and I
Just me, myself and I

I woke up late
Fell out of bed
Missed the bus to High school hell
Mom is paintin' my nails
Reading a magazine
You see me asleep
Me steal the key
Now I'm the star Of my neighbour hal
Dad, there's no need to yell
'Cause I've changed my name

You know that I
Love to do it all the time
I wanta get high
And that's fine

Me, myself, myself and I
Just me, myself and I
Me, myself, myself and I
Just me, myself and I

Today I got hate
Made the grade
I guess I'll graduate, oh hell
Smoking can kill
Oh how I love these days

You know that I
Love to do it all the time
I wanta get high
And that's fine

Me, myself and I

You know that I
Love to do it all the time
I wanta get high
And that's fine

Me, myself, myself and I
Just me, myself and I

myself se se se se self self
I,I,I,I,I,I,I,I

I love to do it all the time
I wanta get high
And that's fine

Me, myself, myself and I
Just me, myself and I

I love to do it all the time
I wanta get high
And that's fineCaptcha
Liedje Jive Jones Me, Myself And I From My Dear Jivey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Me, Myself And I From My Dear Jiveymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jive Jones Me, Myself And I From My Dear Jivey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Me, Myself And I From My Dear Jivey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.