Innocence


Long after home time
To my friends
Growing up
All but a dream now

There was nobody else in the whole wide world
But me and my girl
It was not long before we knew what it was
And calling it love

But everybody knows how the story goes
Something in your eyes sent the innocence over now
Telling me that you found somebody new
Something in my heart sent the innocence over now
You know I really loved you more than I could tell you
Something in the air sent the innocence over now

We made vows in the treehouse
Together, forever
Little did we know we changed

But everybody knows how the story goes
Something in your eyes sent the innocence over now
Telling me that you found somebody new
Something in my heart sent the innocence over now
You know I really loved you more than I could tell you
Something in the air sent the innocence over nowCaptcha
Liedje JLS Innocence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Innocencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje JLS Innocence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Innocence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.