All Night Long


All night long
I cry for you
I keep rememberin'
What your love can do
I miss you
Baby, all night long

And all night long
I twist and turn
I keep rememberin'
How your kiss can burn
I miss you
Baby, all night long

I wish I had
A magic phone
From your heart to mine
I'd call you heart-to-heart
Each night, on your private line

Then, all night long
So constantly
I'd keep you busy
Makin' love to me
I love you
Baby, all night long

I wish I had a magic phone
From your heart
Right to mine
Then I'd call you
Heart-to-heart
Each night on your private line

Then, all night long
So constantly
I'd keep you busy
Making love to me
And I love you
Baby, all night longCaptcha
Liedje Jo Stafford All Night Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Night Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jo Stafford All Night Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Night Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.