Songtekst van Joe Nichols: Size Matters (Someday)

Size Matters (Someday)


Someday she wants a big 'ol house
Sittin' on a big 'ol hill
And a mile long tree lined driveway
For her big 'ol Coupe DeVille
Yeah, someday she wants a big 'ol bank account
With too much to spend
But right now all she wants is a man

[chorus]

With a big 'ol heart
Who can lover her like nobody can
Big 'ol kisses that go on and on
And never end
With a big 'ol smile
He'll fill her world with laughter
Size matters, size matters

Someday she wants a big 'ol ring
With a big 'ol rock that shines
And a big 'ol walk-in closet
With shoes of every kind
Yeah, someday she wants a big 'ol boat
She can lay around getting' a tan
But right now all she wants is a man

[chorus]

With a big 'ol heart
Who can lover her like nobody can
Big 'ol kisses that go on and on
And never end
With a big 'ol smile
He'll fill her world with laughter
Size matters, size matters

[chorus]

With a big 'ol heart
Who can lover her like nobody can
Big 'ol kisses that go on and on
And never end
With a big 'ol smile
He'll fill her world with laughter
Size matters, size matters

Size mattersCaptcha
Liedje Joe Nichols Size Matters (Someday) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Size Matters (Someday)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joe Nichols Size Matters (Someday) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Size Matters (Someday) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.