Bookends


I've got a driver, you've got a car
Maybe we could go out for a ride
Pass by the schoolyard, take a look around
Stop and get uptight
If you're going to cry
I can remember all the good times
Put 'em in a book of memories
Hoping that our book will never ruin
Hoping that our book will never end
You picked a flower, some time ago
Put it on my desk
At school that day
Thought I would write you
A small love poem
Though I got it from a book, you see
I can remember all the good times
Put 'em in a book of memories
Hoping that our book will never ruin
Hoping that our book will never endCaptcha
Liedje Joe Walsh Bookends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bookendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joe Walsh Bookends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bookends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.