I Cant Help Myself


My oh my, what's a guy to do?
The time is right, time to make a move;
This is hard to take, I can hardly wait!
I can't help myself

Pins and needles, nervous alley cat;
I can't sit down, I'm burnin' up the track;
Like a runaway truck, I just gotta buck;
I can't help myself

CHORUS:
There's a whirlwind up ahead, so spread the news;
I can't be late, I gotta break, I feel like bustin' loose!
I can't help myself

My oh my, ride the wild stampede;
I can't let go, I can't control the speed;
I'm chompin' at the bit, and it's too late to quit!
I can't help myself

CHORUS

I can't help myself, I can't help myself
This is hard to take, I can hardly wait!
I can't help-a-my, I can't help-a-my, I can't help-a-myselfCaptcha
Liedje John Fogerty I Cant Help Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Cant Help Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Fogerty I Cant Help Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Cant Help Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.