Songtekst van John Legend: All of Me

All of Me


[Verse 1: John Legend]

What would I do without your smart mouth
Drawing me in, and you kicking me out
Got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down
What’s going on in that beautiful mind
I’m on your magical mystery ride
And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright

[Bridge: John Legend]

My head’s under water
But I’m breathing fine
You’re crazy and I’m out of my mind

[Hook: John Legend]

‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you

[Verse 2: John Legend]

How many times do I have to tell you
Even when you’re crying you’re beautiful too
The world is beating you down, I’m around through every mood
You’re my downfall, you’re my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can’t stop singing, it’s ringing, in my head for you

[Bridge: John Legend]

[Hook: John Legend]

Cards on the table, we’re both showing hearts
Risking it all, though it’s hard

[Hook: John Legend]

I give you all of me
And you give me all of youCaptcha
Liedje John Legend All of Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All of Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Legend All of Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All of Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.