Billabong


Why don't you get out of it with me
I hope there's nothing wrong
In the way I turn on in your company
I hope you don't mind that I'm off my face over you
'Cause if you turn me away I don't know what I'd do

Oh Billabong (do-do-do-do-do)
Billabong (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Plenty bamboo (didly-didly-didly), a little water
Take a big deep breath (do-do-do-do-do)
And away we go (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
In a big canoo (didly-didly-didly), up the river

There's something about the way you walk on by
It's the walk in your wiggle
Or the wiggle in your walk that caught my eye
I never forgot the day you said goodbye
Don't you think maybe it's worth another try

Oh Billabong (do-do-do-do-do)
Billabong (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Plenty bamboo (didly-didly-didly), a little water
Take a big deep breath (do-do-do-do-do)
And away we go (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
In a big canoo (didly-didly-didly), up the river

I got rum in the fridge and a couple of jay-jay pails
A breeze comes through here every night, it never fails
We're two lonely people on nowhere trails
Maybe we'll get our wheels back on the rails

Oh Billabong (do-do-do-do-do)
Billabong (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Plenty bamboo (didly-didly-didly), a little water
Take a big deep breath (do-do-do-do-do)
And away we go (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
In a big canoo (didly-didly-didly), up the river
One more time -

Oh Billabong (do-do-do-do-do)
Billabong (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Plenty bamboo (didly-didly-didly), a little water
Take a big deep breath (do-do-do-do-do)
And away we go (ah-ah-ah-ah-ah-ah)
In a big canoo (didly-didly-didly), up the river
In a big canoo (didly-didly-didly), upCaptcha
Liedje John Williamson Billabong is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Billabongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Billabong downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Billabong in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.