Songtekst van John Williamson: Chandelier Of Stars

Chandelier Of Stars


When m' travellin' days are done
Will you still be with me?
When all the songs have been sung
Standin' right beside me
Watchin' the grandkids grow
I've got everything but nothing without you

I've got mountains, I've got rivers
I've got a chandelier of stars
Got blossoms on the Bloodwoods
Friends all 'round the country
And a heart as good as new
I've got everything but nothing without you

Too much time for thinking
It's gonna drive me mad
I walk along the river
I watch a motel movie
But lovers make me sad
I've got everything but nothing without you

So when this life that binds me

Turns me loose
Lets me rest on m' laurels
Will you put y' head on m' shoulder
And share the peaceful years
I've got everything but nothing without youCaptcha
Liedje John Williamson Chandelier Of Stars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chandelier Of Starsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Chandelier Of Stars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chandelier Of Stars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.