Diamantina Drover


The faces in the photograph have faded
And I can't believe he looks so much like me
For it's been ten years today
Since I left for Old Cork Station
Sayin' I won't be back till the drovin's done

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Sta-ation
And I won't be back till the drovin's done

Well it seems like the sun comes up each mornin'
Sets me up and takes it all away
For the dreaming by the light
Of the camp fire at ni-ight
Ends with the burning by the day

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Sta-ation
And I won't be back till the drovin's done

Sometimes I think I'll settle back in Sydney
But it's been so long it's hard to change my mind
For the cattle trail goes on and on
And the fences roll forever
And I won't be back till the drovin's done

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Sta-ation
And I won't be back till the drovin's done

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Station
And I won't be back till the drovin's doneCaptcha
Liedje John Williamson Diamantina Drover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Diamantina Drovermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Diamantina Drover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Diamantina Drover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.