Songtekst van John Williamson: Flower On The Water

Flower On The Water


To hear your voice, to see you smile
To sit and talk to you awhile
To be together the same old way
That would be our greatest wish today

To hear you laugh, to hear you cry
Or just a chance to say 'goodbye'
To say the things we didn't say
That would be our greatest wish today

But all we can do is throw a flower on the water
Look for the sun through the rain
Lay a little frangipani gentle on the water
Remember how we loved you

To comb your hair, to lace your shoes
Buy some flowers, let you choose
A phone call when you're away
Just to see if you're okayCaptcha
Liedje John Williamson Flower On The Water is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flower On The Watermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Flower On The Water downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flower On The Water in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.