Waltzing Matilda


Oh there once was a swagman camped in a billabong
Under the shade of a coolibah tree
And he sang as he looked at his old billy boiling
Who'll come a waltzing Matilda with me

Chorus
Who'll come a waltzing Matilda my darling
Who'll come a waltzing Matilda with me
Waltzing Matilda and leading a water bag
Who'll come a waltzing Matilda with me

Down came a jumbuck to drink at the water hole
Up jumped the swagman and grabbed him with glee
And he sang as he stowed him away in his tucker bag
You'll come a waltzing Matilda with me

Down came the squatter a riding on his thoroughbred
Down came the troopers one two three
Whose is that jumbuck you've got in the tucker bag
You'll come a waltzing Matilda with me

But the swagman he up and he jumped into the water hole
Drowning himself by the coolibah tree
And his ghost may be heard as it sings in the billabong
Who'll come a waltzing Matilda with meCaptcha
Liedje John Williamson Waltzing Matilda is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waltzing Matildamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Waltzing Matilda downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waltzing Matilda in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.