San Quentin


San Quentin, you've been livin' hell to me
You've hosted me since nineteen sixty three
I've seen 'em come and go and I've seen them die
And long ago I stopped askin' why

San Quentin, I hate every inch of you
You've cut me and have scarred me thru an' thru
And I'll walk out a wiser weaker man;
Mister Congressman why can't you understand

San Quentin, what good do you think you do?
Do you think I'll be different when you're through?
You bent my heart and mind and you may my soul,
And your stone walls turn my blood a little cold

San Quentin, may you rot and burn in hell
May your walls fall and may I live to tell
May all the world forget you ever stood
And may all the world regret you did no good

San Quentin, you've been livin' hell to meCaptcha
Liedje Johnny Cash San Quentin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied San Quentinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Cash San Quentin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje San Quentin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.