Songtekst van Johnny Clegg & Savuka: Emotional Allegiance (Stand by me)

Emotional Allegiance (Stand by me)


I don't want to be a tourist in your heart
I don't want to visit someone else's ruins
Don't want a day trip to the feelings in the dark
Don't want a quick-fix honeymoon

Bridge:
We need: emotional allegiance, devotional love
a living promise like in the story of RAM

Chorus:
Raghupati raghava raja Ram
Patite pavana Sita Ram
Stand be me -- feel the sun
Emotional allegiance -- divine love

There's a change in the weather
and a hole in the sky
snow in the summer
and the rivers run dry
who will guard your fragile dreams of rain
when your heart is tired of daytrippers
and nobody stays

Bridge:
We need: emotional allegiance, devotional love
a living promise like in the story of RAM

ChorusCaptcha
Liedje Johnny Clegg & Savuka Emotional Allegiance (Stand by me) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Emotional Allegiance (Stand by me)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Clegg & Savuka Emotional Allegiance (Stand by me) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Emotional Allegiance (Stand by me) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.