The Shape I'm In


I can't go, I can't stay
It's your fault, I'm this way
I ain't ever been, hmm, the shape I'm in
I can't sit, I can't stand
This feeling is so grand
Hoping it never ends, hmm, the shape I'm in
You tell me no, then you tell me yes
You keep my mind a wreck
I'm not gonna ever rest, I'm gonna get you yeah
I feel good, I feel bad
I feel happy, I feel sad
But I love you all over again
I love being in the shape I'm in
Yeah!

(Repeat)Captcha
Liedje Johnny Restivo The Shape I'm In is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Shape I'm Inmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Restivo The Shape I'm In downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Shape I'm In in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.