Brown Eyed Girl


Hey where did we go days when the rains came
Down in the hollow playin' a new game
Laughin' and runnin' hey hey skippin' and jumpin'
In the misty morning fog oh our hearts are thumpin' and you
My brown eyed girl you my brown eyed girl

Whatever happened Tuesday is so slow
Goin' down the old man with a transistor radio
Standin' in the sunlight laughin' hidin' 'hind the rainbow's wall
Slippin' and a slidin' all off the waterfall with you
My brown eyed girl you my brown eyed girl
Do you remember when we used to sing

Sha la la la la la la la la la la ti da
Sha la la la la la la la la la la ti da la ti da

So hard to find my way now that I'm all on my own
I saw you just the other day my how you have grown
Cast my memory back there Lord sometimes I'm overcome thinkin' about it
Laughin' and a runnin' behind the stadium with you
My brown eyed girl you my brown eyed girl
Do you remember when we used to sing

Sha la la la laCaptcha
Liedje Jon Anderson Brown Eyed Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brown Eyed Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jon Anderson Brown Eyed Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brown Eyed Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.