Songtekst van Jon Secada: Too Late Too Soon (TM's Right On Time Mix)

Too Late Too Soon (TM's Right On Time Mix)


Tender was the night
Took an early flight
Rushing' home tonight
Something' wasn't right
I can't believe my eyes
I know I must be dreaming

[Chorus]

Did I come home too late, too son
You in his arms told me the truth
Too late, too soon

I wish I would have known
I wouldn't have left you all alone
Temptation led you wrong
Tell me how long has this been going on
Cause I thought our love was strong
I guess I must be dreaming

[Chorus]

Did I come home too late, too son
You in his arms told me the truth
Too late, too soon

What was I supposed to do
You had to see it for yourself
Cause I thought our love was strong
I guess I must be dreaming

[Repeat Chorus]Captcha
Liedje Jon Secada Too Late Too Soon (TM's Right On Time Mix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Too Late Too Soon (TM's Right On Time Mix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jon Secada Too Late Too Soon (TM's Right On Time Mix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Too Late Too Soon (TM's Right On Time Mix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.