Songtekst van Jorma Kaukonen: I'm Free From The Chain Gang Now

I'm Free From The Chain Gang Now


I got rid of the shackles that bound me
And the guards who were always around me
Like a bird in the tree, have found my liberty
And I'm free from the chain gang now

Long ago I was known and respected
Then one day I was forcedly suspected
And they put me in chains working out in the rain
But I'm free from that chain gang now

I know my mother's poor heart was broken
'Cause she knew that an untruth was spoken
There were tears on the mail that she sent me in jail
But I'm free from the chain gang now

All the years I was known by a number
Were just years that I spent without slumber
After long years of shame I have won back my name
And I'm free from the chain gang now

Now I'm goin' back home to another
She my sweetheart who's waiting with mother
And I'll dry all the tears that's been shedding for years
'Cause I'm free form the chain gang nowCaptcha
Liedje Jorma Kaukonen I'm Free From The Chain Gang Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Free From The Chain Gang Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jorma Kaukonen I'm Free From The Chain Gang Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Free From The Chain Gang Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.