Breakdown


I hope this old train breaks down
then I could take a walk around
and, see what there is to see
and time is just a melody
all the people in the street
walk as fast as their feet can take them
I just roam through town
And though my windows got a view
The frame im looking through
seems to have no concern for me now
so for now

I need this here
old train to breakdown
oh please just
let me please breakdown

This engine screams out loud
Sayin the beat gunna crawl westbound
so I dont even make a sound
cause its gunna sting me when I leave this town
All the people in the street
that i'll never get to meet
if these dont bend somehow
and I got no time
that I got to get to
where I dont need to be
So I

I need this here
old train to breakdown
oh please just
let me please breakdown
I need this here
old train to breakdown
oh please just
let me please breakdown
I wanna break on down
but I cant stop now
let me break on down

But you cant stop nothing
if you got no control
of the thoughts in your mind
that you kept in, you know
you dont know nothing
but you dont need to know
the wisdoms in the trees
not the glass windows
You cant stop wishing
If you dont let go
But things that you find
and you lose, and you know
you keep on rolling
put the moment on hold
the frames too bright
so put the blinds down low

I need this here
old train to breakdown
oh please just
let me please breakdown
I need this here
old train to breakdown
oh please just
let me please breakdown
I wanna break on down
but I cant stop nowCaptcha
Liedje Jose Gonzales Breakdown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breakdownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales Breakdown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breakdown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.