Songtekst van Jose Gonzales: Here Comes My Baby Back Again

Here Comes My Baby Back Again


Here comes more tears to cry here comes more heartaches by
Here comes my baby back again
Here comes more misery here comes old memory
Here comes my baby back again
My arms are open wide to let more hurt inside here comes my baby back again
She's sorry once again once more I'll understand
Here comes my baby back again
[ guitar ]
My arms are open wide
Here comes my baby back againCaptcha
Liedje Jose Gonzales Here Comes My Baby Back Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here Comes My Baby Back Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales Here Comes My Baby Back Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here Comes My Baby Back Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.