So Emotional


[Intro]

Ah, yeah
Ah, yeah
Ah, yeah, yeah
I get so emotional
Whenever I touch you, whenever we kiss
I get so emotional
You're so beautiful, yeah

[Verse 1]

You do to many, whatever it is you do to me
You make the whole world stop
And stand still (And stand still)
Now everytime I see you walking by
I can see the reason why you're special to me
I thank God every day
Every time I see your pretty face

[Chorus]

I get so emotional
Whenever I touch you, whenever we kiss
Girl, it's so physical
Whenever you're around, I can't resist
It's so sexual
Whenever you do that thing with your lips
I get so emotional
You're so beautiful, yeah

[Verse 2]
Incense and candles
Flowers and slow jams
Champagne and cherries
Acoustic seranades
Girl, you're all those things
To my life, this is what you bring
Nights of passion, days of joy
Girl, you're all I want and more
[Chorus]

I'll give you everything you want, lady
I'll give you everything you need, baby
I'll give you anything you want, baby
I'll give you everything, lady
I'll give you anything you want, baby
I'll give you everything
I'll give you everything
I'll give you anything you want, lady
I'll give you everything you need, baby
[Chorus]

You're so sexy, you're so sweet
Girl you got just what I need
You're so sexy, you're so sweet
Girl you got just what I needCaptcha
Liedje Jose Gonzales So Emotional is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Emotionalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales So Emotional downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So Emotional in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.