Solo Una Mujer


Quien te dara en una flor
la razon del mundo, te volvera
m??s profundo, mas hombre
responde, responde quien,
quien, quien, solo una mujer
solo una mujer, solo una mujer
solo una mujer enamorada,
enamorada, enamorada,
enamorada

Quien te dira con amor
que la vida es bella
que con amor hay poesia
y hay fiesta, contesta,
contesta quien, quien, quien,
solo una mujer, solo una mujer,
solo una mujer, solo una mujer
enamorada, enamorada,
enamorada, enamorada,
enamorada de ti

Solo una mujer, solo una mujer
solo una mujer, solo una mujer
enamorada, enamorada,
enamorada, enamorada,
enamorada de tiCaptcha
Liedje Jose Jose Solo Una Mujer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Solo Una Mujermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Jose Solo Una Mujer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Solo Una Mujer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.