What If You


What if you
Could wish me away
What if you
Spoke those words today

I wonder if you'd miss me
When I'm gone
It's come to this, release me
I'll leave before the dawn

But for tonight
I'll stay here with you
Yes, for tonight
I'll lay here with you

But when the sun
Hits your eyes
Through your window
There'll be nothing you can do

What if you
Could hear this song
What if I
Felt like I belong

I might not be leaving
Oh so soon
Began the night believing
I loved you in the moonlight

So, for tonight
I'll stay here with you
Yes, for tonight
I'll lay here with you

But when the sun
Hits your eyes
Through your window
There'll be nothing you can do

I could've treated you better
Better than this
Well, I'm gone, this song's your letter
Can't stay in one place

So, for tonight
I'll stay here with you
Yes, for tonight
I'll lay here with you

But when the sun
Hits your eyes
Through your window
There'll be nothing you can doCaptcha
Liedje Joshua Radin What If You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What If Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joshua Radin What If You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What If You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.