Only The Young


Another night in any town
You can hear the thunder of their cry
Ahead of their time
They wonder why

In the shadows of a golden age
A generation waits for dawn
Brave carry on
Bold and the strong

CHORUS
Only the young can say
They're free to fly away
Sharing the same desires
Burnin' like wildfire

They're seein' through the promises
And all the lies they dare to tell
Is it heaven or hell?
They know very well

CHORUS

Only the young can say
Only the young can say
Only the young can say
Only the young can sayCaptcha
Liedje Journey Only The Young is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only The Youngmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Journey Only The Young downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only The Young in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.