Fight For Your Life


[Bonus Track - From the Screaming For Vengeance sessions, part was used for "Rock Hard Ride Free" from Defenders Of The Faith]
Get a grip on the action
I'm moving heaven and earth
Don't let go of the action
Push for all that you're worth
No denying
It goes against the grain
So Defying
You're screaming again
Fight for your life
Fight for your money
Fight for your life
Fight for your money
Time for steel, stop at nothing
Looking fate in the face
We don't take no for an answer
Grab the lead in the race
Rock hard with a purpose
Got a mind that won't bend
A hard resolution
That is true to the endCaptcha
Liedje Judas Priest Fight For Your Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fight For Your Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Judas Priest Fight For Your Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fight For Your Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.