Get Happy!


Forget your troubles c'mon get happy,
you better chase all your cares away
Shout hallejulah c'mon get happy
get ready for the judgement day

the sun is shinin c'mon get happy,
the lord is waitin to take your hand
shout hallejulah c'mon get happy,
we're going to the promise land

We're headin across the river to
wash your sins away in the tide
it's all so peaceful on the other side

Forget your troubles c'mon get happy,
you better chase all your cares away
shout hallejulah c'mon get happy,
get ready for the judgement day

Forget your troubles c'mon get happy
chase ya cares away
hallelu get happy,
before the judgement day

The sun is shinin c'mon get happy,
the lord is waitin to take your hand
shout hallejulah c'mon get happy,
we're gunna be goin to the promise land

were headin cross the river,
wash you're sins away in the tide
it's quiet and peaceful on the other side

forget your troubles get happy,
your cares fly away
shout hallejulah get happy get ready for your judgement day

c'mon get happy,
chase your cares away
shout hallejulah cmon get happy,
get ready for the judgment day

The sun is shining c'mon get happy,
lord is waiting to take your hand
hallejulah c'mon get happy,
we're going to the promise land

headin 'cross the river,
throw your sins away in the tide
it's all so peaceful on the other side-

shout hallelujah c'mon get happy,
ya better chase all your cares away
shout hallejulah c'mon get happy,
get ready-get ready-get ready,
for the judgment dayCaptcha
Liedje Judy Garland Get Happy! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Happy!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Judy Garland Get Happy! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Happy! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.