Amor


Amor
amor
amor
nacio de ti
nacio de mi
de la esperanza
Amor
amor
amor
nacio de Dios
para los dos
nacio del alma

Sentir que tus besos saltaron en mi

igual que palomas mensajeras de luz
Saber que mis besos se quedaron en ti

haciendo en tus labios la senal de paz
Amor
amor
amor
nacio de ti
nacio de mi
de la esperanza
Sentir que tus besos anidaron en mi

Amor
amor
amor
nacio de ti
nacio de mi
de la esperanzaCaptcha
Liedje Julio Iglesias Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Julio Iglesias Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.