Songtekst van Justin Hayward: Maybe Its Just Love

Maybe Its Just Love


Just like you I'm searching
Always looking past horizons
Not everytime I'm finding
What I want to lay my eyes on
I'm not always knowing
What I like to know
But here I am a-sittin'
With our favourite music on the radio

Sometimes I smile at what I'm touching
Just because it's there for me to feel
You know it doesn't really matter
If it's in my dreams
Or really real

I'm not always getting what I like to get
But if I keep on moving that's enough to get me set
'Cos everybody's wearing out their tongues just talking
I think they got nothing much better to do
They say you're looking for love and all
Somebody strong and dark and tall
Or maybe it's just love that's a-lookin' for you

Just like you I'm searching
Always looking past horizons
Not everytime I'm finding
What I wish to lay my eyes on
I'm not always knowing
What I like to know
But here I am a-sittin'
With our favourite music on the radio

'Cos everybody's wearing out their tongues just talking
I think they got nothing much better to do
They say you're looking for love and all
Somebody strong and dark and tall
But maybe it's just love that's a-lookin' for you

'Cos everybody's wearing out their tongues just talking
I think they got nothing much better to do
They say you're looking for love and all
Somebody strong and dark and tall
But maybe it's just love that's a-lookin' for you
Maybe it's just love that's a-lookin' for you
Oh maybe it's just love that's a-lookin' for youCaptcha
Liedje Justin Hayward Maybe Its Just Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Maybe Its Just Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Justin Hayward Maybe Its Just Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Maybe Its Just Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.