Romeo And Jane


i've heard of unfaithful lovers but this is outrageous
soon the national enquirer will run the front pages
i saw shakespeare and cheetah
crying in their margaritas
bad news

romeo loves jane
the jungle will never be the same
and juliet's crying again
romeo loves jane

now in a wold full of hurt how can anybody blame them
and in the heat of wild love how can anybody tame them
they have fallen east of eden now

good love gone bad
bad love gone wild
wild love gone mad
mad love out of controlCaptcha
Liedje K Tonio Romeo And Jane is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Romeo And Janemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje K Tonio Romeo And Jane downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Romeo And Jane in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.