I love you baby


1 klein kusje en de tijd bleef staan
2 grote ogen lieten mij niet meer gaan
3 mooie woorden en jij sprak me aan
met 'I love you baby'

1 klein kusje en de tijd bleef staan
2 grote ogen lieten mij niet meer gaan
3 mooie woorden en jij sprak me aan
met 'I love you baby'

maar wie weet was jij een engel
die uit de blauwe hemel kwam
en misschien kon ik wel vliegen
als jij me in je armen nam

we dansten op de stoe-poe-poebiedoep
refrein
set me free (stop ! ) stop in the name of love ! x2

je raakt me aan en ik blijf niet koel
het is zomer in de straat
verliefde harten in het feestgejoel
zingen door tot 's avonds laat

we dansten op de stoe-poe-poebiedoep
refrein
set me free (stop !) stop in the name of love ! x2Captcha
Liedje K3 I love you baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I love you babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje K3 I love you baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I love you baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.