Songtekst van Ka'au Crater Boys: Are You Missing Me

Are You Missing Me


One, two, three, four

Verse 1:
Are you missing me like I miss you
Do you miss the things we used to do
Like all stroll on lovers' lane
Do you still feel the same
Are you missing me like I miss you
All our lives we were so happy
Now I'm sad and blue
Would you like to start all over
And make our dreams come true

Chorus:
Are you missing me like I miss you
Can we still make love (still make love) and start anew (and start anew)
If you're not in love with me like I want you to be
You're not missing me like I miss you

Verse 2:
All our lives we were so happy
Now I'm sad and blue
Would you like to start all over
And make our dreams come true

Chorus:

Are you missing me (missing me) like I miss youCaptcha
Liedje Ka'au Crater Boys Are You Missing Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Are You Missing Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ka'au Crater Boys Are You Missing Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Are You Missing Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.