Amor De Estudiante


Es oto?±o los amantes ya se fueron
las hojas de los arboles
cubren el campo

Sus voces amorosas
ya no se escuchan
el verano, ya se fue

Mi amor de verano
mi amor,
mi primer amor
primer amor,
amor de estudiante
estudiante,
ya se termino

Vendran otros veranos
vendran otros amores
pero siempre
en mi ser vivira
mi amor de verano
mi primer amor

Mi amor de verano
mi amor,
mi primer amor
primer amor,
amor de estudiante
estudiante,
ya se terminoCaptcha
Liedje Kabah Amor De Estudiante is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amor De Estudiantemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kabah Amor De Estudiante downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amor De Estudiante in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.