Black Sun


I feel the power
I feel the dark light
Passing through my bowels

I have the power
To call the Evil
in the darkness of my towers

"IT" rise up
like a Black Sun
it's a terrible dawn

"IT" rise up
for my lust
it's an horrible sonCaptcha
Liedje Kaledon Black Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kaledon Black Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.