La Luna Escapa Del Sol


Si ya no hay raz?n pa' despertarte,
si no hay nada que no salga mal
?Debes aprender!
Debes aprender a levantarte,
debes conseguirlo y mejorar
Igual que la luna escapa del sol,
igual de tu vida se va la ilusi?n,
se va la ilusi?n
No te rindas y s? un luchador, ganador
Se va la ilusi?n
No te rindas y s? un luchador, ganador
No hay vallas que no puedan saltarse,
no te rindas, sigue hasta el final
Igual que la luna escapa del sol,
igual de tu vida se va la ilusi?n,
se va la ilusi?n
No te rindas y s? un luchador, ganador
Se va la ilusi?n
No te rindas y s? un luchador, ganador

(Gracias a Kaoru por esta letra)Captcha
Liedje Kannon La Luna Escapa Del Sol is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Luna Escapa Del Solmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kannon La Luna Escapa Del Sol downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Luna Escapa Del Sol in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.