Running up That Hill


It doesn't hurt me
Do you want to feel how it feels
Do you want to know, know that it doesn't hurt me
Do you want to hear about the deal I'm making
You
It's you and me

And if I only could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building

Say if I only could oh

You don't want to hurt me
But see how deep the bullet lies
Unaware I'm tearing you asunder
Oh there is thunder in our hearts
Is there so much hate for the ones we love
Tell me we both matter don't we
You
It's you and me
It's you and me, you won't be unhappy

And if I only could
I'd make a deal with god
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building

If I only could

You
It's you and me
It's you and me, you won't be unhappy

Come on baby, come on darling
Let me steal this moment from you now
Come on angel, come on, come on darling
Let's exchange the experience, oh

And if I only could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
With no problems

And if I only could
Be running up that hill
With no problemsCaptcha
Liedje Kate Bush Running up That Hill is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Running up That Hillmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kate Bush Running up That Hill downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Running up That Hill in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.