Songtekst van Katherine Jenkins: Bring Me To Life

Bring Me To Life


How can you see into my eyes like open doors?
Leading you down into my core where I've become so numb,
Without a soul
My spirit sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back home

Wake me up inside
Wake me up inside
Call my name and save me from the dark
Bid my blood to run
Before I come undone
Save me from the nothing I've become

Now that I know what I'm without
You can't just leave me
Breathe into me and make me real
Bring me to life

Wake me up inside
Wake me up inside
Call my name and save me from the dark
Bid my blood to run
Before I come undone
Save me from the nothing I've become

(Bring me to life)
(Bring me to life)

Frozen inside without your touch, without your love, darling
Only you are the life, among the dead

Ah Ah Life!

(Wake me up inside)
(Wake me up inside)
Call my name and save me from the dark
Bid my blood to run
Before I come undone
Save me from the nothing I've become, bring me to life!Captcha
Liedje Katherine Jenkins Bring Me To Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bring Me To Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katherine Jenkins Bring Me To Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bring Me To Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.