Songtekst van Kathryn Williams: The Ballad Of Easy Rider

The Ballad Of Easy Rider


(The Byrds)

The river flows, it flows to the sea
Wherever that river goes that's where I want to be
Flow river flow, let your waters wash down
Take me from this road to some other town

All he wanted was to be free
And that's the way it turned out to be
Flow river flow, let your waters wash down
Take me from this road to some other town

Flow river flow, past the shady trees
Go river go, go to the sea
Flow to the sea

The river flows, it flows to the sea
Wherever it goes that's where I want to be
Flow river flow, let your waters wash down
Take me from this road to some other townCaptcha
Liedje Kathryn Williams The Ballad Of Easy Rider is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Ballad Of Easy Ridermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathryn Williams The Ballad Of Easy Rider downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Ballad Of Easy Rider in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.