Electric Feel


All along the western front
People line up to receive
She got the current in her hand
To shock you like you won't believe

Saw her in the Amazon
With the voltage running throughout her skin
Standing there with nothing on
She's gonna teach me how to swim

Oh, ooh, ooh

Said, "Ooh, ooh girl shock me like an electric eel
Baby girl turn me on with your electric feel"

Said, "Ooh, girl ooh, shock me like an electric eel
Baby girl turn me on with your electric feel"

All along the eastern shore
Put your circuits in the sea
This is what the world is for
Making electricity

Cause you can feel it in your mind
Oh you can do it all the time
Plug it in and change the world
Yes, you are my electric girl

I said, "Ooh, ooh girl shock me like an electric eel
Baby girl turn me on with your electric feel"

Said, "Ooh, girl ooh, shock me like an electric eel
Baby girl turn me on with your electric feel"

Oh, oh yea

Hey, hey

Do what ya feel now
Electric feel now

Do what ya feel now
Electric feel nowCaptcha
Liedje Katy Perry Electric Feel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Electric Feelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katy Perry Electric Feel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Electric Feel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.