Faith Won't Fail


You could throw me
In the fire
And I won't be burned
For my faith
Is Your desire
And Your love endures

You could throw me
In the prison cell
Shackle me up
Against the rail
But time
And time again
My faith won't fail

[Chorus:]

For He'll prevail
In the midst of all
My trials
And tribulations
And He'll prevail
In the midst of all
My sin
And temptations
He'll prevail
When I fall
And He
Will pick me up
For time
And time again
My faith won't fail
Time and time again
My faith won't fail

You could cast me
In the lion's den
But they won't harm me
For Your grace
Surrounds me
And it sets me free

And I can walk
Upon the water
And I will not drown
For my eyes are
Set upon You
And no one
Can bring me down

For His angels
Surround me
And You've poured out
This blood covering
And I will walk
And not fail
For time
And time again
My faith won't fail
Time
And time again
My faith won't failCaptcha
Liedje Katy Perry Faith Won't Fail is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Faith Won't Failmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katy Perry Faith Won't Fail downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Faith Won't Fail in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.