Lost


(Verse 1)

I'm out on my own again
Face down in the porcelain
Feeling so high but looking so low
Party favors on the floor
Group of girls banging on the door
So many new fair-weather friends ooo

(CHORUS)

Have you ever been so lost
Known the way and still so lost

(Verse 2)

Caught in the eye of a hurricane
Slowly waving goodbye like a pageant parade
So sick of this town pulling me down
My mother says I should come back home but
Can't find the way cause the way is gone
So if I pray am I just sending words into outer space

(CHORUS)

Have you ever been so lost
Known the way and still so lost
Another night waiting for someone to take me home
Have you ever been so lost

(BRIDGE)

Is there a light
Is there a light
At the end of the road
I'm pushing everyone away
'Cause I can't feel this anymore
Can't feel this anymore

(CHORUS)
Have you ever been so lost
Known the way and still so lost
Another night waiting for someone to take me home
Have you ever been so lost
Have you ever been so LOSTCaptcha
Liedje Katy Perry Lost is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lostmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katy Perry Lost downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lost in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.